curriculum vitae

Over Lise

Lise is een enthousiaste jonge dame met oog voor detail

Werkervaring

Beveiligings bedrijf "T" 2023-2024

Bij "T Beveiliging" was ik belast met algemene beveiligingstaken. Dit met name op de verschillende vaste locaties in Zeeland.

Beveiligingsbedrijf "F" 2022-2023

Bij "F security" was ik actief als surveillant in de mobiele beveiliging. Daarnaast deed ik ook diensten op vaste locaties en ondersteun ik waar nodig met administratieve zaken.

Beveiligingsbedrijf "R" 2017-2022

Als beveiligster was ik verantwoordelijk voor de (algemene) veiligheid van het object van de klant. Hierbij houd ik onder andere oog op personen en goederen die het object betreden of verlaten. Ook toezicht op afstand middels camera's en intercom-installaties behoren tot mijn takenpakket. Overige verantwoordelijkheden waren het administratief afhandelen van meldingen en waar nodig het bijstaan van de planningsafdeling waarvan ik deel uitmaakte. Ook het begeleiden van stagiaires was een groot deel van mijn takenpakket. Incidentele inzetten als verkeersregelaar bij evenementen of ongevallen was ook een neventaak die ik vervulde. 

"B Verkeersregelaars" 2012-2017

Als verkeersregelaar was ik verantwoordelijk voor een goede en veilige doorstroming van het verkeer tijdens evenementen, werkzaamheden en ad-hoc incidenten. 

Als Coördinator was ik vooral bezig met het opnemen en inplannen van de werkzaamheden van de medewerkers. Hiervoor bezocht ik klanten en vertaalde de wens van de klant naar een juiste en veilige inzet van personeel en materialen.


Opleiding

VCA VOL - MEI 2019 

VCA voor leidinggevenden.

Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. 

STAGEBEGELEIDER SVPB - NOV. 2018 

Ik ben opgeleid door de SVPB voor het begeleiden van stagiaires in het kader van de opleiding Beveiliger II 

BEVEILIGER II – 2017/2018

Gehele opleiding en stage afgerond in de periode mei 2017 tot januari 2018. 

VERKEERSREGELAAR - 2011

Opleiding voor verkeersregelaar met landelijke bevoegdheid.

VOOROPLEIDING

Als vooropleiding heb ik na de basisschool, de HAVO doorlopen en heb ik diverse certificaten behaalt op het MBO met betrekking tot Electrotechniek en Technische Informatica.


Vrijwilligerswerk

KATHOLIEKE KERK - 2007 - HEDEN 
Ik ben actief als koster voor bijzondere gelegenheden.
Beheer de website en IT zaken van de kerk.
Tevens zorg ik ervoor dat de diverse evenementen in de juiste banen geleid worden.

LHBT NETWERK ZEELAND - 2021 - 2024 
Actief als medewerkster communicatie en op het einde van de periode als waarnemend secretaris.

VOLKSTUINVERENIGING KWEEKLUST - 2024 - heden
Als bestuurslid mede verantwoordelijk voor de toekomstvisie 2030. Ook het beheren van de diverse websites, nieuwsbrieven en andere communicatie uitingen vallen in mijn taken pakket.